Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wspczesnych rodzicw stworzylimy Klub MAGIC LAND dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tu pod okiem dowiadczonej kadry Wasze dzieci bd mogy rozwija swoje zdolnoci w wielu kierunkach ze szczeglnym naciskiem na JZYK ANGIELSKI.

Dzieci w Klubie ucz si jzyka obcego w ten sam sposb, w jaki nauczyy si jzyka ojczystego. Pomimo, e nauk drugiego jzyka zaczynaj w pniejszym wieku, etapy nauki s podobne do etapw przyswajania sobie przez dzieci jzyka ojczystego. Bez wkuwania swek, czy gramatyki, lecz poznajc jzyk obcy, suchajc go i bawic si nim zupenie niewiadomie. Dzieci ucz si wielu wierszykw i piosenek oraz wyrae czsto uywanych w yciu przedszkolnym. Dziecko w wieku szeciu miesicy potrafi wytworzy dwiki wszystkich systemw jzykowych. Do ukoczenia szstego roku ycia pozostaj ju tylko te znane (czsto uywane w rodowisku i powtarzane). MAGIC LAND pragnie wykorzysta ten niezwyky dar dzieci, aby oszczdzi im trudw nauki jzyka obcego w przyszoci.

Szczegły w zakładce O KLUBIE