Klub Dziecka MAGIC LAND
Dzienna Opieka nad Dziemi z Jzykiem Angielskim
prowadzony jest przez

"TRANSLATOR" Centrum Jzykw Obcych & Biuro Tumacze,
Ewa Adamowska

ul. Gimnazjalna 1 (boczna Al. Modych, vis a vis Szkoy Podstawowej nr 2)
tel./fax: 071 381 13 24
e-mail: biuro@kursy-tlumaczenia.pl